Politica de confidențialitate

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Rawckers SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați pe Website.

Scopul colectării datelor este:

 1. informarea Cumpărătorului privind situația Contului lor, inclusiv validarea acestuia;
 2. expedierea și facturarea Comenzilor;
 3. rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă;
 4. trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS).

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

În momentul în care Cumpărătorul își crează un cont pe site are posibilitatea să-și exprime acordul cu privire la primirea de informații din partea Experiment Point. Cumpărăîorulîși poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

 1. prin contactare telefonică;
 2. prin modificarea setărilor din contul de Cumpărător;
 3. prin accesarea link-ului de dezabonare afisat în mesajele comerciale primite de la Vânzător;
 4. de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Cumpărătorului.

Prin citirea acestui document ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001.

Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de comandă Cumpărătoruldeclară și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a Vânzătorului și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

În baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa Vânzătorului vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu procesate.

De asemenea, în baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa Vânzătorului, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

 1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea, Vânzătorul poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor societăți cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate mai sus, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranța și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plată/bancar.