fbpx
Transport gratuit de la 139.99
100% vegan
Produs în România

Regulament concurs 1 Iunie

Ziua Copilului în lumea Rawckers

 

 1. Organizatorul concursului

1.1. Concursul este organizat de BIOTRIO TM SRL cu sediul pe Str. Martir Ion Miron 39 C, Timișoara,  având CUI RO39698198.

1.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

1.3. Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului, potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul va fi afișat de Organizator pe https://rawckers.ro/regulament-concurs-1-iunie/

1.4. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, online.

 

 1. Durata. Locul desfășurării. Premii

2.1. Concursul se desfășoară în data de 1 iunie. Posibilitatea de înscriere în concurs se va încheia în data de 1 iunie, ora 23:59.

2.2. Există 2 modalități de înscriere în concurs. Participanții se pot înscrie fie prin completarea formularului de înscriere disponibil aici: https://forms.office.com/r/Y0VVkvt1jW, fie plansând o comandă pe www.rawckers.ro în data de 1 iunie. Toate comenzile plasate în data de 1 iunie vor intra automat în tragera la sorți.

2.2.1. Este permisă înscrierea în concurs de către același participant prin ambele modalități de participare menționate anterior.

2.2.2. Aceeași persoană nu se va putea înscrie de mai multe ori în concurs prin completarea multiplă a formularului de înscriere.

2.3. Participarea și înscrierea în concurs prin plasarea unei comenzi pe site nu este condiționată de valoarea comenzii plasate.

2.4. În urma concursului vor fi desemnați 3 câștigători individuali. Un câștigător va fi extras dintre persoanele care au completat formularul de înscriere. Ceilalți 2 câștigători vor fi aleși dintre clienții care au plasat o comandă pe www.rawckers.ro în data de 1 iunie.

2.5. Aceeași persoană nu va putea câștiga mai mult de un premiu. În eventualitatea extragerii aceluiași câștigător de 2 sau mai multe ori, extragerea se va reface.

2.6. Câștigătorii concursului vor fi desemnați prin tragere la sorți, cu ajutorul instrumentului Random.org și anunțați pe pagina de Facebook Rawckers. Pentru a intra în posesia premiului este necesară îndeplinirea a cel puțin uneia dintre cele 2 condiții de participare menționate anterior.

2.6. Fiecare câștigător va fi premiat cu un pachet de jucării artizanale din lemn „Micul explorator”. În total, vor fi acordate 3 astfel de pachete, câte unul pentru fiecare câștigător.

 

 1. Dreptul și condițiile de participare

3.1. De această campanie beneficiază doar persoanele fizice având domiciliul stabil în România, care au împlinit vârsta de 18 ani și care participă la concurs fie plasând o comandă pe www.rawckers.ro în data de 1 iunie, fie completând formularul de înscriere.

3.2. Nu au dreptul să participe la Concurs angajații societății BIOTRIO TM SRL și angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii acestora (soț/soție).

3.3. Participarea la acest Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 

 1. Modul de desfășurare a Concursului

4.1. Participanții vor intra în concurs îndeplinind cel puțin una din cele 2 condiții menționate la punctul 2.2.

4.2. Extragerea câștigătorilor va avea loc în data de 03.06.2024, cu ajutorul Random.org. Anunțarea câștigătorilor se va face în termen de cel mult 24 de ore de la extragere.

4.3. Câștigătorii vor fi contactați în pealabil de către Organizator.

4.4. Premiul acordat constă într-un pachet de jucării artizanale din lemn „Micul explorator”. Vor fi acordate 3 astfel de premii, câte unul pentru fiecare câștigător.

4.5. Premiul nu se poate transmite altei persoane decât celei desemnate de către Organizator.

4.6. În cazul în care un câștigător nu a putut fi contactat de către Organizator, iar premiul nu a fost revendicat, Organizatorul își rezervă dreptul de a realiza o nouă extragere și de a acorda premiul noului câștigător.

 

 1. Desemnarea și anunțarea câștigătorului

5.1. Cei 3 câștigători vor fi desemnați prin tragere la sorți. Extragerea se va face prin platforma Random.org, în data de 03.06.2024.

5.2. Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință, prin intermediul paginii de Facebook, rezultatul concursului și modul în care va putea intra în posesia premiului, în termen de 24 de ore după încheierea tragerii la sorți. Numele câștigătorului va fi afișat pe pagina de Facebook Rawckers. În cazul în care câștigătorul a furnizat date de contact eronate sau nu poate fi contactat (nu răspunde) în interval de 24 ore de la extragere, premiul se va acorda altui participant, ales prin același mecanism de tragere la sorți.

5.3. Câștigătorul va fi îndrumat personal de către Organizator în privința modului prin care își poate ridica premiul.

5.4. Organizatorul nu va oferi contravaloarea în bani a premiului.

 

 1. Limitarea răspunderii

6.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară Concursul. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, poate refuza acordarea premiului.

6.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv din Concurs orice participant care, prin comportament fraudulos, afectează bunul mers al Concursului.

 

 1. Informarea publicului

7.1. Regulamentul concursului este disponibil spre consultare pe https://rawckers.ro/regulament-concurs-1-iunie/, pe toată perioada de desfășurare a promoției. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 

 1. Descalificarea participanților

8.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs, asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina participantul din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător, în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false, încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

 

 1. Întreruperea concursului. Forța majoră

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

9.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total, ori parțial, executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice acest lucru participanților la Concursul existent, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

 1. Taxe

10.1. Organizatorul Concursului este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu, cu reținere la sursă și a tuturor taxelor sociale legale.

 

 1. Confidențialitatea datelor

11.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului în vederea deliberării, validării, atribuirii premiului, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

11.2. BIOTRIO TM SRL garantează că prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Regulamentului European privind Protecția Datelor (GDPR), cât și a legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție (art.15).

11.3. BIOTRIO TM SRL se angajează să nu dezvăluie niciun fel de date personale către terți, cu excepția împuterniciților acestuia pentru prelucrarea de date personale.

 

 1. Regulamentul oficial al concursului

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe​ https://rawckers.ro/regulament-concurs-1-iunie/. Regulamentul poate fi oferit la cererea expresă a solicitantului la punctul de lucru al Organizatorului.

12.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau înlocui prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul de prezentare a acestor modificări a fost publicat, prealabil, la punctul de lucru al Organizatorului.

12.4 Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a mecanismului sau a perioadei de validitare vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe pagina de Facebook a Organizatorului, cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Participarea la acest concurs implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

 1. Litigii

13.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre instanțele competente române, pentru soluționare.

 

31.05.2024

BIOTRIO TM SRL ADMINISTRATOR I ORGANIZATOR